Emra Mashkullore me A
Albanian baby Names for boys — A

Adamat
Adamat –i nga një emër njeriu, ilir
Adan
Adan –i nga një emër njeriu, ilir
Adem
Adhurim
Admet –i nga një emër njeriu, ilir
Admir
Admirim –i fjalë e shqipes
Adomat
Adomat –i nga një emër njeriu, ilir
Adrian
Adrian –i nga fjalë e shqipes
Adriatik
Adriatik
Afrim
Afrim –i fjalë e shqipes
Afron –i nga fjalë e shqipes
Agim
Agim –i fjalë e shqipes
Agimor
Agimor –i fjalë e shqipes
Agon –i nga fjalë e shqipes
Agrin
Agron
Agron –i nga një emër njeriu, ilir
Aiakid
Aidan
Aidan –i nga një emër njeriu, ilir
Aigin
Aimir
Aimir –i nga fjalë e shqipes
Ainur –i nga fjalë e shqipes
Aj/ër –i fjalë e shqipes
Ajrim –i fjalë e shqipes
Akal
Akal –i nga një emër njeriu, ilir
Alaron
Alaron –i nga një emër njeriu, ilir
Alasin
Alasin –i nga një emër njeriu, ilir
Alban
Alban –i emër i moçëm
Albanor
Albanor –i nga një emër i moçëm
Albehar –i nga fjalë të shqipes
Albin
Albion –i emër i moçëm
Album
Albun –i nga një emër vendi
Algas
Algas –i nga një emër njeriu, ilir
Alk
Alk –u nga një emër vendi
Alkan
Alkan –i nga një emër vendi
Alket
Almarin
Almarin –i nga një emër vendi
Almat –i emër i moçëm
Alper
Alper –i nga një emër njeriu, ilir
Altin
Altin –i nga një emër njeriu, ilir
Alzan
Alzan,i nga një emër njeriu, ilir
Alzen
Alzen –i nga një emër njeriu, ilir
Alzet
Alzet –i nga një emër njeriu, ilir
Amant
Amant –i nga një emër njeriu, ilir
Amantin
Amat
Amat –i emër i moçëm
Amir
Amnor –i nga fjalë e shqipes
And
Andam
Andam –i nga një emër njeriu, ilir
Anden
Anden
Anden –i nga një emër njeriu, ilir
Andet –i nga fjalë të shqipes
Andi
Andik
Andik –u nga një emër njeriu, ilir
Andin
Andrea
Anen
Anil
Antiam
Anton
Ar –i fjalë e shqipes
Aranit
Aranit –i emër i moçëm
Arb –i nga një emër vendi
Arb/ër –ri fjalë e shqipes
Arban –i nga një emër vendi
Arbar –i nga një emër ilir
Arben
Arbenor
Arber
Arberesh
Arberor
Arbi
Arbian
Arbian –i nga një fjalë e shqipes
Arbnor
Arbor
Arbor –i nga fjalë e shqipes
Arbënor
Arbënor –i fjalë e shqipes
Arbër
Arbëresh
Arbëresh –i fjalë e shqipes
Arbërim –i nga një fjalë e shqipes
Arbëror
Ard –i nga një emër vendi ilir
Ardian
Ardian –i nga një emër njeriu, ilir
Ardit
Ardit –i nga një fjalë të shqipes
Arens
Argjel
Argjel –i emër i moçëm
Argjend
Argjend
Argjend –i fjalë e shqipes
Argjendor
Arianit
Arianit –i emër i moçëm
Aril
Aril –i nga një emër vendi
Arion
Arion –i nga një emër njeriu, ilir
Arlind
Arlind –i nga fjalë të shqipes
Armend
Armend –i nga fjalë të shqipes
Armir
Armir –i emër i moçëm
Arnen –i fjalë e shqipes (një lloj pishe)
Arsim
Arsim –i fjalë e shqipes
Art –i fjalë e shqipes
Artan
Artan –i nga një emër njeriu, ilir
Artar
Artar –i nga një fjalë e shqipes
Artas
Artas –i nga një emër njeriu, ilir
Artian
Artian –i nga një emër njeriu, ilir
Artin
Artin –i nga një fjalë e shqipes
Artir –i nga një fjalë e shqipes
Artmir
Artmir –i nga një fjalë e shqipes
Artor
Artor –i nga një emër njeriu, ilir
Artoran
Artoran –i nga një emër njeriu, ilir
Artur
Arven
Arven
Arzan
Arzan
Arzan –i emër i moçëm
Arzen
Arzen –i fjalë e shqipes
Asdrea
Asdrea
Asdren
Asdren –i nga një pseudonim
Ashtin
Asim
Askan
Askan –i emër i moçëm
Astrit
Astrit –i fjalë e shqipes
Atdhe –u fjalë e shqipes
Atfisht
Atintan
Atintan
Atintan –i nga një emër njeriu, ilir
Audar
Audat