Emra Mashkullore me F
Albanian baby Names for boys – F

Fadil
Fajkor
Fajkor,-i fjalë e shqipes
Fat,-i fjalë e shqipes
Fatbardh
Fatbardh,-i fjalë e shqipes
Fatijon,-i nga fjalë të shqipes
Fatim,-i nga fjalë e shqipes
Fatin,-i nga fjalë e shqipes
Fatjon
Fatlum
Fatlum,-i fjalë e shqipes
Fatmir
Fatmir,-i nga fjalë të shqipes
Fatmirosh
Faton
Faton,-i nga një fjalë e shqipes
Fatos
Fatos,-i fjalë e shqipes
Fatush
Fatush,-i nga fjalë e shqipes
Fehmi
Festar
Festar,-i nga fjalë e shqipes
Festim
Festim,-i fjalë e shqipes
Fidan
Fidan,-i fjalë e shqipes
Filip
Fillor
Fiqiri
Fiqo
Fisar,-i nga fjalë të shqipes
Fisnik
Fisnik,-u fjalë e shqipes
Fisnikor
Fisnikor,-i nga një fjalë e shqipes
Fitim
Fitim,-i nga një fjalë e shqipes
Fitimtar,-i fjalë e shqipes
Fiton,-i nga një fjalë e shqipes
Fitor
Fitor,-i nga një fjalë e shqipes
Flakim
Flakim,-i nga një fjalë e shqipes
Flakon,-i nga një fjalë e shqipes
Flakor
Flakor,-i nga një fjalë e shqipes
Flakrim
Flakrim,-i nga një fjalë e shqipes
Flamur
Flamur,-i fjalë e shqipes
Flamurtar
Flamurtar,-i fjalë e shqipes
Flataran,-i nga një fjalë e shqipes
Flatror
Flatror,-i nga një fjalë e shqipes
Flatrosh
Flatrosh,-i nga një fjalë e shqipes
Flirijon,-i nga fjalë të shqipes
Fllad
Fllad,-i fjalë e shqipes
Flladagim
Flladim
Flladim,-i fjalë e shqipes
Flladjet
Flladjet,-i fjalë të shqipes
Flokart
Flokart,-i fjalë e shqipes
Floran,-i nga një fjalë e shqipes
Flori,-u nga një fjalë e shqipes
Florian
Florian,-i nga një fjalë e shqipes
Florim
Florin,-i fjalë e shqipes
Florjon
Flurim
Flurim,-i fjalë e shqipes
Fluturak
Fluturak,-u fjalë e shqipes
Fluturim
Fluturim,-i fjalë e shqipes
Fluturosh
Fluturosh, nga një fjalë e shpipes
Foltar
Foltar,-i fjalë e shqipes
Fortan
Fortan,-i nga një fjalë e shqipes
Frashër,-i fjalë e shqipes
Freskim,-i fjalë e shqipes
Frymëzim-i fjalë e shqipes