Emra Mashkullore me I
Albanian baby Names for boys – I

Idlir
Idlir,-i nga një fjalë e shqipes
Ilir
Ilir,-i nga një fjalë e shqipes
Ilirian
Ilirian,-i nga një fjalë e shqipes
Ilirik,-u fjalë e shqipes
Ilirjet
Ilirjet,-i nga fjalë të shqipes
Imir
Imir,-i nga një fjalë e shqipes
Imran
Indrit
Indrit,-i nga një fjalë e shqipes
Ismai