Emra Mashkullore me A
Albanian baby Names for boys – A

Madok
Madok,-u nga një emër njeriu, ilir
Majlind
Majlind,-i nga fjalë të shqipes
Majmal
Majmal,-i nga fjalë të shqipes
Mal
Mal,-i fjalë e shqipes
Malaban
Malaban,-i nga një emër njeriu, ilir
Malan
Malan,-i emër i moçëm
Malart
Malart,-i nga fjalë të shqipes
Malbor
Malbor,-i nga fjalë të shqipes
Malen
Malen,-i nga një emër njeriu, ilir
Malor
Malor,-i fjalë e shqipes
Maloran
Maloran,-i nga një fjalë e shqipes
Maltin
Maltin,-i nga një emër njeriu, ilir
Malton
Malton,-i nga një emër vendi
Malësor,-i fjalë e shqipes
Manar
Manar,-i fjalë e shqipes
Mandet
Mandet,-i nga një emër njeriu, ilir
Manesh
Manesh,-i emër i moçëm
Maranaj
Marash
Marash,-i emër i moçëm
Maren
Maren,-i nga një fjalë e shqipes
Margil
Margil,-i emër i moçëm
Margjel
Margjil.-i emër i moçëm
Marnesh
Marnesh,-i nga një fjalë e shqipes
Marson
Marson,-i nga një emër njeriu, ilir
Marush
Marush,-i emër i moçëm
Masil
Masil,-i nga një emër njeriu, ilir
Mat
Mat,-i nga një emër vendi
Mbarjet
Mbarjet,-i nga fjalë e shqipes
Mbarësor
Medon
Medon,-i nga një emër vendi, ilir
Megzon,-i fjalë të shqipes
Meitin
Meitin,-i nga një emër njeriu, ilir
Meksh
Melit
Melit,-i nga një emër njeriu, ilir
Melos
Mendim
Mendim,-i fjalë e shqipes
Mendor
Mendor,-i fjalë e shqipes
Mensur
Mentar
Mentar,-i fjalë e shqipes
Mentor
Meriton
Meriton,-i nga fjalë e shqipes
Mermor
Mesil
Mesil,-i nga një emër njeriu, ilir
Mesorian
Mesorian,-i nga një emër njeriu, ilir
Mic
Mic,-i emër i moçëm
Migjen
Migjen,-i nga një pseudonim
Mikan
Mikan,-i nga një emër njeriu, ilir
Miklor
Miklor,-i nga një fjalë e shqipes
Milon
Miloni,-i nga një emër njeriu, ilir
Milosa
Milosa,-i emër i moçëm
Milot
Milot,-i nga një emër vendi
Minat
Minat,-i nga një emër njeriu, ilir
Minator,-i fjalë e shqipes
Minaz
Minaz,-i nga një emër njeriu, ilir
Mir
Mir,-i nga një fjalë e shqipes
Mirak
Mirak,-u nga një fjalë e shqipes
Mirakand
Mirakand,-i nga fjalë të shqipes
Miran
Miran,-i nga një fjalë e shqipes
Mirash
Mirash,-i nga një fjalë e shqipes
Mirbardh
Mirbardh,-i nga fjalë të shqipes
Mirdash
Mirdash,-i nga fjalë të shqipes
Mirdit
Mirdit,-i nga fjalë të shqipes
Mirdrit
Mirgjen
Mirgjen,-i emër i moçëm
Mirgjin
Mirgjin,-i emër i moçëm
Mirian
Mirian,-i nga një fjalë e shqipes
Mirjam,-i nga fjalë të shqipes
Mirjet
Mirjet,-i nga fjalë të shqipes
Mirjon
Mirjon,-i nga fjalë e shqipes
Mirlind
Mirlind,-i nga një fjalë të shqipes
Miror
Miror,-i nga një fjalë e shqipes
Mirosh
Mirosh,-i nga një fjalë e shqipes
Mirsjell
Mirton
Mirush
Mirvjen
Mirvjen,-i nga fjalë të shqipes
Mirësor
Mirësor,-i nga një fjalë e shqipes
Misin
Mit,-i fjalë e shqipes
Mitar
Mitar,-i fjalë e shqipes
Mitil
Mitil,-i nga një emër njeriu ilir
Mjaltor
Mjaltor,-i nga një fjalë e shqipes
Mjaltush,-i nga një fjalë e shqipes
Mjlatush
Molos
Molos,-i nga një emër njeriu, ilir
Monum
Monun,-i nga një emër njeriu, ilir
Morin
Mugull
Mugull,-i fjalë e shqipes
Mugullar,-i nga një fjalë e shqipes
Mugullim
Mugullim,-i fjalë e shqipes
Mugullor
Murrash
Murrlan,-i fjalë e shqipes
Musa
Muzak
Muzak,-u emër i moçëm
Mytil,-i nga një emër njeriu, ilir
Myzeqar,-i nga një emër vendi
Mërgim,-i fjalë e shqipes
Mërkur
Mërkur,-i nga një fjalë e shqipes
Mërtir
Mërtir,-i nga një emër vendi
Mërtish
Mërtish,-i nga një emër vendi